Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița în perioada 2014-2020
 • În data de 31.05.2017 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 71 cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene având ca obiect ”Sprijin pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița în perioada 2014 - 2020”, cu o valoare de 27.617.334,65 lei.
  Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. prin intermediul unei firme de consultanță a elaborat documentația de atribuire pentru realizarea obiectivelor din Contractul de finanțare nr. 71.
  Documentația de atribuire a putut fi accesată online în SEAP.

  Valoarea totala eligibila: 23.207.844,24 lei fara TVA , din care:
  • FC+BS (99%): 22.975.765,80 lei fara TVA
  • Cofinantare BL (1%): 232.078,44 lei fara TVA
 • În data de 10 mai 2018 a fost semnat Contractul de Servicii ”Sprijin pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița în perioada 2014 - 2020” cu Asocierea S.C. Fichtner Environment S.R.L. (lider de Asociere) – Fichtner Water&Transportation GMBH (asociat) – Romanian Soft Company S.R.L. (asociat) , în calitate de Prestator pentru serviciile prevăzute în caietul de sarcini și ofertă. În data de 15.07.2019 a fost încheiat actul adițional nr. 3 la contractul de servicii prin care liderul de asociere își schimbă denumirea, iar asocierea devine Asocierea S.C. TADECO CONSULTING S.R.L. ( lider de Asociere) - Fichtner Water&Transportation GMBH ( asociat) - Romanian Soft Company SRL (asociat).

  Serviciile ce fac obiectul contractului menționat mai sus se împart în 4 activități:
  - Activitatea 1: Sprijin pentru elaborarea Aplicației de finanțare și a tuturor documentelor suport;
  La data de 16.01.2019 au fost predate studiile de teren, respectiv Studiile topografice, Studiile Hidrogeologice, Studiile Geotehnice, Studiile de inundabilitate, Studiile de tratabilitate, Expertizele tehnice. Au fost aprobate Studiile Hidrogeologice, Studiile Geotehnice, Expertizele tehnice, Studiile topografice , studiile de inundabilitate, iar studiile de tratabilitate au fost aprobate în 27.06.2019.
  Conform Graficului de livrabile, Studiul de fezabilitate – versiunea preliminară a fost predat în data de 14 August 2019, iar acum se află în verificare la compartimentele de specialitate ale CATD.
  Următorul termen de predare este 16.10.2019 pentru varianta finală a Studiului de Fezabilitate.
  - Activitatea 2: Elaborarea documentelor de atribuire pentru contractele de lucrări, servicii și furnizare echipamente, inclusiv elaborarea proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție, verificarea de către verificatori atestați, elaborarea documentațiilor pentru obținerea tuturor avizelor și a documentațiilor pentru obținerea Autorizației de construire, precum și sprijin pe parcursul procesului de achiziție;
  - Activitatea 3: Organizarea a două seminarii de prezentare a Studiului de Fezabilitate, respectiv a Documentațiilor de Atribuire (workshop-uri);
  - Activitatea 4: Asistență Tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, conform Legii 10/1995.

  Valoarea contractului este de 26.757.817,55 lei, la care se adaugă TVA.
  Perioada de execuție a serviciilor subscrise activităților nr. 1 – 3 este de minim 23 de luni de la data ordinului de începere (respectiv 16.04.2020).
  În conformitate cu art.7 Executarea contractului din Contractul de prestări servicii, la data de 17.05.2018 a fost emis Ordinul de Începere.
  Perioada de execuție a serviciilor subscrise activității nr. 4 este de la emiterea ordinului de începere al activității până la 31.12.2023.

 • Conform Planului de Investiții pe termen lung , în Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020 au fost cuprinse 51 U.A.T.-uri, cu investiții estimate pentru alimentare cu apă 41.351.374 €, investiții pentru apă uzată estimate la 174.333.870 €, iar pe Furnizare echipamente, utilaje, dotări s-a estimat o valoare de 6.395.481 €, astfel încât valoarea totală estimată a proiectului este de 222.080.725 €.

 • COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA urmeaza sa fie beneficiara contractului de finantare pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita in perioada 2014-2020”.

  Valoarea totala a proiectului inclusiv TVA este de 471.829.445 €:
  • 396.495.332 € - valoare eligibila din care:
   316.799.770 € reprezentand 85% Fond Coeziune
   48.451.729,5 € reprezentand 13% contributie Buget de Stat
   7.454.112,2 € reprezentand 2% cofinantare bugete locale
   23.789.720 € reprezentand cofinantare 6% Beneficiar (CATD)
  • 75.334.113 € reprezentand TVA

  In vederea finalizarii procesului de pregatire a proiectului, au fost transmise catre cele 54 de UAT-uri solicitari pentru obtinerea HCL si HCJ-urilor conform Studiului de Fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, in vederea asigurarii contributiei cotei de cofinantare de 2% mentionata mai sus.

  In cadrul acestui proiect vor fi finantate 19 contracte de lucrari, 3 contracte de servicii si 3 contracte de furnizare.

  Pana in prezent au fost depuse oferte pentru 2 contracte de lucrari, procedura aflandu-se in perioada de evaluare a ofertelor:
  CL01 - Surse de apa, rezervoare, statii de clorinare, statii de pompare, aductuni pentru Targoviste, Aninoasa, Sotanga, Vulcana Bai, Dragomiresti, Tatarani, Vacaresti, Persinari in suma de 27.730.604 lei fara TVA ;
  CL02 - Surse de apa, rezervoare, statii de clorinare, statii de pompare, aductuni pentru Titu, Contesti, Racari, Lunguletu, Potlogi, Odobesti, Ciocanesti, Slobozia Moara, Produlesti in suma de 38.905.707 lei fara TVA.

"Fazarea Proiectului - Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița"
 • Proiectul „Fazarea Proiectului - Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița” face parte din Axa Prioritară nr. 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor (3.2 - Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei).
 • Cadrul legal de derulare a proiectului este Contractul de Finanțare nr. 21 din 06.02.2017, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene (în calitate de Autoritate de Management pentru POIM) și Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița SA (în calitate de Beneficiar).
 • In data de 30.06.2019 s-au finalizat investitiile aferente proiectului „Fazarea proiectului - Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita”
 • Valoarea totală a proiectului la finalizarea perioadei de implementare a fost in suma totala de 29.515.328,04 lei fara TVA (Fond coeziune, Buget de Stat, Buget Local si sursa proprie operator).


Detalii și informații suplimentare puteți obține de la:

 • sediu Unitate Implementare a Proiectului (UIP): Bd. I.C. Brătianu nr. 50
 • e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • persoana de contact: Jr. Neculaescu Ionut-Sergiu – Manager UIP
 • Tel: 004 0245614403 / int.106
 • Fax: 004 0245210299

Informatii de interes

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Anunt 4 A.P.M Anunt 4 - A.P.M. - 07.07.2021 Mai mult...
Anunt 3 CL6 Anunt 3 - CL6 - 24.11.2020 Mai mult...
Anunt 3 CL3 Anunt 3 - CL3 - 24.11.2020 Mai mult...
Anunt 3 CL2 Anunt 3 - CL2 - 24.11.2020 Mai mult...
Anunt 3 CL1 Anunt 3 - CL1 - 24.11.2020 Mai mult...

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Brătianu,
nr.50, Târgoviște,
cod 130055

adresa Telefon

004 0245614403
0800800168

Fax

004 0245611774
004 0245210299 (UIP)

adresa e-mail

secretariat@catd.ro
secretariat.uip@catd.ro(UIP)